Produkter

Vi driver knuseverk og leverer alt i knuste fjellprodukter. Vi har også egne lastebiler for transport, er forhandler av betongvarer som kumringer, kjegler, justeringsringer, betonglokk og støpejernsprodukter. Vi er også forhandler av sandblåsesand i sekker til sandblåsing og beleggningsstein.

Se en oversikt over alle våre produkter her:

Kontakt oss gjerne for mer informasjon rundt våre steinmasseprodukter.