Eget laboratorium

Eget laboratorium - bedre kontroll - høyere kvalitet - fornøyde kunder

Vi har eget laboratorium, og utfører de fleste prøvene selv i henhold til kontrollplan.
Dette gir oss en rask og kontinuerlig oversikt over produktenes kvalitet, og eventuelle avvik kan rettes opp umiddelbart.

Kort beskrivelse av hvilke prøver vi utfører:

  • Kulemølle (motstandsevne mot piggdekkslitasje)
  • Los Angeles (motstandsevne mot nedknusing)
  • Siktekurve/ Kornfordeling
  • Finkorn
  • Kornform/ Flisighetsindeks

Eget laboratorium gir oss styrke i form av fortløpende kontroller og kvalitetssikring av våre produkter.

Kornfordeling ved tørrsikting

Standardiserte siktesatser benyttes til tørrsikting av steinmaterialprøve.
Kornfordelingen angis ved å veie det gjenværende materiale på de enkelte siktene.

Los Angeles-metoden

Testen simulerer den påkjenning et tilslag utsettes for i veg eller under sviller i skinnegang.

Metoden går ut på å bestemme materialets motstandsevne mot nedknusing, ved at tørt tilslag tromles med stålkuler. Vekttapet etter tromling angir materialets motstandsevne/ LA-verdi.

Kulemølle-metoden

Testen simulerer den slitasje som det grove tilslaget utsettes for i et asfaltdekke som er trafikkert med piggdekk.

Metoden går ut på at tilslag tromles med stålkuler og vann. Vekttapet etter tromling angir materialets motstandsevne mot piggdekkslitasje/ Mølleverdi.