Oversikt over steinmasser vi leverer

Her finner du en liste over alle de ulike steinmasseprodukter, med bilde, størrelse på enhetene, samt egnede bruksområder.

Vi holder til i Sør-Odal, og leverer knuste fjellprodukter til private og bedrifter, da spesielt Kongsvinger, Odalen og Nes. Vi er behjelpelig med frakt og veiledning hvis du trenger det.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon rundt våre steinmasseprodukter.

Tilslag til asfalt godkjent i hht NS-EN 13043 1
Tilslag til ballastpukk godkjent i hht NS-EN 13450 2

Bilde Varesort

Sortering i mm

Bruksområde

Merknader, tips


Stensand

0-2

Kabelmasse, kabelgrøfter


Stensand

0-4

Tilslag til asfalt 1,
avrettingsmasse, strøgrus

Fin subbus

0-8

Avrettingsmasse, gårdsplass/vei Fester seg godt, godt egnet til hullete vei.
Subbus

0-16

Primærsubbus til bruk på gårdsplass/ vei
Skogsbilveigrus

0-22

Mellomting mellom subbus/ bærelag, fin til skogsbilveg God bæreevne.
Bærelag

0-32

Bærelag, forsterkning

Kan benyttes til avretting før støping, da massen gir bedre bæreevne og drenerer bedre enn subbus.
Bærelag

0-63

Bærelag, forsterkning

Singel

2-6

Strøsingel, avretting f.eks. under belegningsstein
Singel4-8Tilslag til asfalt 1,
Fin hagesingel,Strøsingel,
Rundt plastrør/glassfibertank
Avretting, Fylle i ringmur før avretting/støp

Singel


8-11


Tilslag til asfalt 1,

Hagesingel

TIPS ved bruk av singel på gårdsplass/ vei;
Ikke legg et tykt lag med singel!
Sørg for at underlaget er avrettet (f.eks. med 0-8) før det has på et tynt lag med singel på toppen. Billigere løsning - og et mye bedre resultat!
Singel

11-16

Tilslag til asfalt 1,
Grov hagesingel,
Drenering,
Hundegård

Grøftesingel

4-16

Drenering,
Fylle i ringmur før avretting/ støp


Pukk11-22
Drenering, avretting


Til sandfiltreringsgrøfter og infiltrasjonsanlegg kan det leveres vasket pukk 11-22 etter avtale.
Vanligvis ikke lagervare, ta kontakt!
Pukk

16-32

Drenering, avretting

Ballastpukk


32-63

Jernbanepukk 2,

Grovpukk til veier/ tomter


Kult


22-120

Grovkult, oppfylling, Oppbygging av veier/ plasser


Kult

Usortert

Sprengt stein rett fra røysa


Andre varer og tjenester

Transport

Vi har egne lastebiler m/hengere for transport. Rask levering etter avtale.

Betongvarer

Vi er forhandler av betongvarer.
På lager har vi kumringer, kjegler, justeringsringer, betonglokk, støpejernsprodukter m.m.

Vi har utstyr for kjerneboring av kummer - kan utføres etter nærmere avtale.

Sandblåsesand

Vi forhandler sandblåsesand i sekker - til sandblåsing, belegningsstein.

Pussesand

I sesongen kjøper vi inn pussesand - til støp/ puss, sandkasse.

 

Ønsker du å komme i kontakt med oss for spørsmål eller bestilling? Fyll ut kontaktskjema under, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig.