Varer og tjenester

Oversikt over steinmasser vi leverer.

Her finner du en liste over alle de ulike steinmasseprodukter, med bilde, størrelse på enhetene, samt egnede bruksområder.

Din lokale leverandør

Vi holder til i Sør-Odal, og leverer knuste fjellprodukter til private og bedrifter, da spesielt Kongsvinger, Odalen og Nes.

Vi er behjelpelig med frakt og veiledning hvis du trenger det.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon rundt våre steinmasseprodukter.

Kontakt oss i dag

Vårt varesortiment

Tilslag til asfalt godkjent i hht NS-EN 13043 1
Tilslag til ballastpukk godkjent i hht NS-EN 13450 2

BildeVaresort

Sortering i mm

Bruksområde

Merknader, tips

 

Stensand

0-2

Kabelmasse, kabelgrøfter

 

 Stensand

0-4

Tilslag til asfalt 1,
avrettingsmasse, strøgrus
 
 Fin subbus

0-8

Avrettingsmasse, gårdsplass/veiFester seg godt, godt egnet til hullete vei.
 Subbus

0-16

Primærsubbus til bruk på gårdsplass/ vei 
 Skogsbilveigrus

0-22

Mellomting mellom subbus/ bærelag, fin til skogsbilvegGod bæreevne.
 Bærelag

0-32

Bærelag, forsterkning

Kan benyttes til avretting før støping, da massen gir bedre bæreevne og drenerer bedre enn subbus.
 Bærelag

0-63

Bærelag, forsterkning 
 Singel

2-6

Strøsingel, avretting f.eks. under belegningsstein 
 Singel4-8Tilslag til asfalt 1,
Fin hagesingel,Strøsingel,
Rundt plastrør/glassfibertank
Avretting, Fylle i ringmur før avretting/støp
 
 

Singel

 

8-11

 

Tilslag til asfalt 1,

Hagesingel

TIPS ved bruk av singel på gårdsplass/ vei;
Ikke legg et tykt lag med singel!
Sørg for at underlaget er avrettet (f.eks. med 0-8) før det has på et tynt lag med singel på toppen. Billigere løsning - og et mye bedre resultat!
 Singel

11-16

Tilslag til asfalt 1,
Grov hagesingel,
Drenering,
Hundegård
 
 Grøftesingel

4-16

Drenering,
Fylle i ringmur før avretting/ støp
 
 
Pukk11-22
Drenering, avretting


Til sandfiltreringsgrøfter og infiltrasjonsanlegg kan det leveres vasket pukk 11-22 etter avtale.
Vanligvis ikke lagervare, ta kontakt!
 Pukk

16-32

Drenering, avretting 
 
Ballastpukk


32-63

Jernbanepukk 2,

Grovpukk til veier/ tomter
 
 
Kult


22-120

Grovkult, oppfylling, Oppbygging av veier/ plasser 

 

Kult

Usortert

Sprengt stein rett fra røysa

 

Andre varer og tjenester

Ønsker du å komme i kontakt med oss for spørsmål eller bestilling?
Fyll ut kontaktskjema, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig.

Transport

Vi har egne lastebiler med hengere for transport. Rask levering etter avtale.

Betongvarer

Vi er forhandler av betongvarer.
På lager har vi kumringer, kjegler, justeringsringer, betonglokk, støpejernsprodukter m.m.

Vi har utstyr for kjerneboring av kummer - kan utføres etter nærmere avtale.

Sandblåsesand

Vi forhandler sandblåsesand i sekker - til sandblåsing, belegningsstein.

Pussesand

I sesongen kjøper vi inn pussesand - til støp/ puss, sandkasse.

Send oss en henvendelse

hCaptcha