Sand

Sand til alle formål

Sand har mange ulike egenskaper og brukes til alt fra lek, mørtelblanding, strøing på glatt føre, hellelegging og brobygging. For oss er det viktig å levere produkter av god kvalitet og som tilfredsstiller de ulike behovene våre kunder har.

Ta kontakt med oss vedrørende bestilling og levering av sand.

Sandkassesand

Sand med høyere andel fint materiale omtales ofte som sandkassesand eller lekesand. Denne type sand har en kornstørrelse på 0 til 4 millimeter. De små sandpartiklene bindes lett sammen av fukt og vann. Dette gjør at sandkassesand er ekstra formbar og enkel å leke med.

Pussesand

Pussesand er godt egnet til murpussarbeid og til blanding av mørtel. Ofte blandes pussesand med vann, sement eller kalk for å fremstille en mørtelblanding som er enkel å jobbe med, og som legger til rette for et best mulig resultat. Les mer om pussesand på denne siden.

Støpesand

I forbindelse med støpearbeid er det vanlig å blande tre firedeler støpesand med én firedel sement. Blandingen tilføres deretter vannmengde ut i fra hva støpesanden skal brukes til og hvor kraftig blandingen skal være. Hos Odal Grus får du støpesand av høy kvalitet og med rask levering.

Kabelsand

Kabelsand brukes for å beskytte blant annet avløpsrør, telekabler og andre inntakskabler inn til bolig mot slitasje. Kabelsand har gode isolerende egenskaper mot høye og lave temperaturer, og bidrar til at kabler under overflaten tåler tidens tann.

Send oss en henvendelse, vi kontakter deg så snart vi kan