Kvalitet i alle ledd

HMS, kvalitet og godkjenninger

Et viktig mål for vår bedrift er at arbeidet utføres trygt og risikofritt, og at arbeidet utføres i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Odal Grus AS har utarbeidet og innført et HMS-system med utgangspunkt i de krav som er satt i Internkontrollforskriften.

Ytre miljø

Vi ønsker å bidra til et rent og godt miljø uten å sette det ytre miljøet i fare.

Ved å tilføre bedriften kunnskap, og sette viktige problemstillinger på dagsorden, er miljøarbeidet blitt integrert som en del av den daglige drift og produksjon. Vi søker stadige forbedringer og nye løsninger for å verne om mennesker, omgivelser og fauna, og samtidig tilfredsstille lovfestede miljøkrav.

Kontakt oss i dag

Godkjenninger

Odal Grus AS er sertifisert av Kontrollrådet for produksjon av følgende varer:

  • Tilslag til asfalt: NS-EN 13043+NA:2008
  • Tilslag for jernbaneballast: NS-EN 13450+NA:2009

Felles grunnkrav er oppfylt for levering av Ballastpukk til bl.a. Jernbaneverket.

Odal Grus AS har kvalifikasjon i TransQ kvalifikasjonsordning for kategoriene:

  • 4.01.03 Ballastpukk
  • 8.08.01 Transport
Ikon tommel opp

Kvalitetspolitikk og kvalitetssikring

Odal Grus AS har utarbeidet og innført et eget "Produksjonskontrollsystem" som skal beskrive og dokumentere vår drift og produksjon, og de krav som regelverk og standarder setter.

Kontrollrådet har en årlig revisjon av systemet for å påse at vi følger de kravene som stilles.

Odal Grus AS har til hensikt å levere produkter som er i henhold til de krav som er satt, slik at kunden får det produkt han forventer. Vi skal levere avtalt mengde til avtalt tid og med avtalt kvalitet.

Fjellforekomsten vår gir produkter av svært høy kvalitet, og det er lagt mye arbeid i å komme fram til en produksjonsmåte som gir det aller beste produktet - både når det gjelder slitestyrke, kornform og renhet. Dokumenterte prøveresultater gjennom mange år bekrefter dette.

  • TransQ Qualified Logo
  • Kontrollrådet Logo