Maskiner og lastebiler/ maskinpark

Maskinpark

  • Gravere
  • Dumpere
  • Hjullastere
  • Lastebiler m/ hengere

Verkstedhall

Vi bruker vintermånedene til reparasjon og vedlikehold av produksjonsutstyr og biler/ maskiner. Dette for å sikre en effektiv og jevn produksjon i sesongen.

Egen verkstedhall forenkler arbeidet, samtidig som vi kan sysselsette våre ansatte også på vinteren.