Vår maskinpark

Maskiner og lastebiler

For å levere tjenester av høy og jevn standard, krever det godt utstyr med jevnlig vedlikehold.

  • Gravere
  • Dumpere
  • Hjullastere
  • Lastebiler med hengere

Vedlikehold og servicearbeid

Vi bruker vintermånedene til reparasjon og vedlikehold av produksjonsutstyr, biler og maskiner. Dette for å sikre en effektiv og jevn produksjon i sesongen.

Egen verkstedhall forenkler arbeidet, samtidig som vi kan sysselsette våre ansatte også på vinteren.

Kontakt oss i dag