Knuseverk

Odal Grus AS er et pukkverk lokalisert på Skarnes i Hedmark. Her produseres det pukk av fjell som sprenges, knuses og siktes til forskjellige produkter.

Vi kan tilby et bredt utvalg av knuste fjellprodukter – alt fra de fineste sandpartikler til grov og slitesterk grus, singel og storstein. Fjellet vi disponerer, består av bergarter som blant annet egner seg til veigrunn, asfalt, ballastpukk og annen bærelagsmasse.

Vår hensikt med å drive knuseverk er å levere produkter som er i henhold til fastsatte krav. Med eget knuseverk har vi full kontroll på egne prosesser, og kan garantere at kundene får produkter av den kvaliteten de forventer.

Steinknuseverk på Odal

Trenger dere rask levering? Vi har egne lastebiler og hengere som gjør at vi kan levere til de fleste nærliggende kommuner. Vårt produktutvalg dekker de fleste behov innen vei-, grunn- og utomhusarbeid både for næringsdrivende, stat, kommune og private.

Kontakt oss dersom du ønsker mer informasjon om produkter fra vårt knuseverk eller vil legge inn en bestilling.

Kontakt oss i dag

Kvalitetstesting av pukk i eget laboratorium 

Med et eget laboratorium og testsenter, har vi mulighet til å kvalitetssjekke og kontrollere at produktene vi leverer er av høy kvalitet og oppfyller kravene til asfaltproduksjon og ballastpukk. Prøvene utføres i henhold til kontrollplan og vi finner nøyaktig frem til materialets motstandsevne mot nedknusing.

Send oss en henvendelse

hCaptcha